Instalacje odgromowe

Instalacja odgromowa to bardzo ważna struktura każdego obiektu.

Sieć zwodów pionowych i poziomych tworzących siatkę, zapewnia prawidłowy odpływ najkrótsza drogą wyładowań atmosferycznych, bez narażenia zdrowia mieszkańców i użytkowników obiektów, a także zabezpieczając przed uszkodzeniem urządzenia znajdujące się w obiekcie.

Pracownicy Do IT Solutions, podczas przygotowania do rozprowadzenia instalacji odgromowej.